Повідомлення про порядок збереження конфіденційності особистої інформації та конфіденційності записів про зловживання алкоголем та наркотиками

Дата набуття чинності: 5 вересня 2015 року

У ЦЬОМУ ПОВІДОМЛЕННІ ОПИСАНО, ЯКИМ ЧИНОМ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО І РОЗКРИТО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ’Я І ЯК ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ЦІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДОРОВ’Я. Медичні дані, які Нарконон Києва отримує і/або заводить про вас під час програми, що стосуються вашого минулого, теперішнього або майбутнього стану здоров’я, лікування чи сплати послуг охорони здоров’я, є «інформацією про здоров’я, що підлягає охороні», відповідно до Федерального закону під назвою «Закон про уніфікацію та облік в галузі медичного страхування» (Health Insurance Portability and Accountability Act або HIPAA), Зведення федеральних законів 45, частини 160 і 164, та чинного законодавства України про охорону здоров’я та захист персональних даних. Конфіденційність записів учасників про зловживання алкоголем та наркотиками підтримується програмою і також захищається іншим Федеральним законом під назвою «Закон про конфіденційність даних про прийом алкоголю та інших наркотиків», Зведення федеральних законів 42, частина 2. В цілому, Нарконон Києва не може говорити людям, не задіяним на програмі, що ви проходите програму, або розголошувати будь-яку інформацію, за якою вас можна ідентифікувати як наркомана чи алкоголіка, а також використовувати чи розкривати будь-яку іншу захищену інформацію про здоров’я, крім невеликого числа окремих випадків, дозволених Федеральним законом. Ваша інформація про здоров’я також охороняється будь-яким чинним законом штату, який забезпечує більше захисту або строгості, ніж будь-який із вищеназваних Федеральних законів.
 2. КЛЯТВА СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗДОРОВ’Я. Нарконон Києва розуміє, що інформація про вас і ваше здоров’я має особистий характер. Нарконон Києва зобов’язався захищати інформацію про ваше здоров’я. Щоб надавати вам послуги високої якості, а також дотримуватись певних юридичних вимог штату і федеральних юридичних вимог, Нарконон Києва веде записи про послуги, які ви отримуєте під час програми «Нарконон». Це «Повідомлення про порядок збереження конфіденційності особистої інформації та конфіденційності записів про зловживання алкоголем і наркотиками» («Повідомлення») застосовне до всіх записів про надані вам послуги під час програми «Нарконон». Із цього Повідомлення ви дізнаєтеся про те, якими способами Нарконон Києва може використовувати і розкривати інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні. Тут також описано ваші права і певні зобов’язання Нарконон Києва стосовно використання та розкриття інформації про здоров’я, що підлягає охороні. Нарконон Києва згідно з вимогами закону повинен:
  1. Забезпечувати, щоб медичні дані, які містять інформацію, з якої можна ідентифікувати вашу особу, трималися в таємниці;
  2. Зробити доступним для вас це Повідомлення про свої юридичні обов’язки і порядок використання особистої інформації про ваше здоров’я;
  3. Дотримувати положення Повідомлення, яке діє в цей момент; та
  4. Інформувати вас про випадки несанкціонованого використання або розкриття вашої незахищеної інформації про здоров’я, що мали місце.
 3. ХТО ПОВИНЕН ДОТРИМУВАТИ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ. У цьому Повідомленні описаний порядок роботи Нарконон Києва з вашими даними, а також названі працівники Нарконон Києва та його добровільні помічники й інший персонал, які беруть участь у наданні вам послуг. Нарконон Києва і ці люди будуть дотримуватись положень даного Повідомлення і можуть використовувати або розкривати інформацію про ваше здоров’я, що охороняється, згідно з тим, що дозволяє і чого вимагає закон. У цьому Повідомленні описано ваші права на доступ і контроль інформації про ваше здоров’я, що підлягає охороні, включаючи інформацію, з якої можна ідентифікувати вашу особу і яка стосується вашого минулого, теперішнього чи майбутнього фізичного здоров’я або розумового стану, а також про охорону здоров’я і медичні послуги, що стосуються цього. Ваш особистий лікар може керуватися іншими правилами у своїй роботі і може мати власне «Повідомлення про порядок збереження конфіденційності особистої інформації».
 4. ЯК НАРКОНОН КИЄВА МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ І РОЗКРИВАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОХОРОНІ. Нарконон Києва збирає інформацію про ваше здоров’я і зберігає її у вигляді таблиці на комп’ютері, а також у вигляді особистої медичної папки. Це ваша медична карта. Медична карта є власністю Нарконон Києва, але інформація в карті стосується вас. У наступних категоріях описано різні способи, якими Нарконон Києва може використовувати або розкривати інформацію про здоров’я, що підлягає охороні. У кожній категорії використання і розкриття Нарконон Києва пояснить, що мається на увазі, і наведе приклади. У категоріях перелічено не всі можливі види використання або розкриття. Однак усі способи, якими Нарконон Києва дозволяється використовувати і розкривати інформацію, будуть частиною тієї чи іншої категорії. Для деякої інформації, такої як інформація про деякі наркотики чи алкоголь, ВІЛ або психічний стан, існують особливі обмеження.
  4.1. Внутрішня комунікація. Інформація про ваше здоров’я, що підлягає охороні, буде використовуватися на програмі працівниками програми у спілкуванні між собою, якщо їм буде потрібна певна інформація у зв’язку з нашим обов’язком визначити діагноз, надати лікування або направити вас на лікування від наркозалежності. Це означає, що інформація про ваше здоров’я, що підлягає охороні, може передаватися між працівниками, які проводять лікування, отримують кошти або займаються організацією медичних послуг. Приклад: два чи більше медичних фахівця на програмі можуть консультуватися один з одним, щоб визначити найкраще для вас лікування. Працівники програми можуть передати інформацію про ваше здоров’я, що охороняється, під час відправлення рахунку, щоб отримати оплату наданих вам медичних послуг. Та/або інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, може бути розкрито всередині програми, щоб порівняти ваше лікування з лікуванням інших учасників програми і тим самим поліпшити загальний рівень якості послуг, що надаються на програмі. Інформація про ваше здоров’я, що підлягає охороні, не розкриватиметься працівниками програми повторно, окрім випадків, дозволених цим Повідомленням.
  4.2. Кваліфіковані обслуговуючі організації і/або колеги у цій справі. Деяку або всю інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, може бути розкрито у зв’язку з контрактами про надання послуг кваліфікованими обслуговуючими організаціями і/або колегами у цій справі, що не беруть безпосередньої участі в проведенні програми, однак допомагають проводити програму, надаючи медичні послуги. Приклади кваліфікованих обслуговуючих організацій і/або колег у цій справі включають компанії, які виставляють рахунки, обробляють дані, а також компанії, що надають адміністративні та спеціальні послуги. Щоб захистити інформацію про ваше здоров’я, Нарконон Києва вимагає, щоб ці кваліфіковані обслуговуючі організації і/або колеги у цій справі дотримувались тих самих стандартів, які підтримуються на програмі, за допомогою детальних положень, вказаних у письмовій угоді.
  4.3. Невідкладна медична допомога. Інформацію про ваше здоров’я може бути розкрито медичним працівникам в разі потреби невідкладної медичної допомоги, коли існує безпосередня загроза здоров’ю людини і коли необхідна негайна медична консультація.
  4.4. Дослідники. За деяких обставин програма може використовувати або розкривати інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, у дослідницьких цілях. Наприклад, дослідницький проект може включати порівняння здоров’я та одужання всіх учасників, які здали один і той самий аналіз або отримали одне і те саме лікування, з учасниками, які отримали інше лікування у тих самих умовах. Проте всі дослідницькі проекти повинні схвалюватися Експертною радою організації або іншою радою з використання конфіденційної інформації в межах законодавства, яка розглядає пропозицію про дослідження і встановлює правила, щоб забезпечити збереження конфіденційності інформації про ваше здоров’я, що підлягає охороні.
  4.5. Аудитори та оцінювачі. Програма може розкривати інформацію про здоров’я, що підлягає охороні, органам державного регулювання, спонсорам, платникам третьої сторони та організаціям з колегіального розгляду, які стежать за тим, щоб програми зі звільнення від наркоманії та алкоголізму відповідали державним нормам, подавали правильну звітність і правильно використовували отримані гроші.
  4.6. Дотримання постанови суду про дозвіл на розкриття. Програма може розкривати інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, після пред’явлення постанови суду про дозвіл на розкриття. Це унікальний вид постанови суду, згідно з яким виконуються певні дії, щоб захистити ваші ідентифікаційні дані, і в якому суд робить деякі конкретні заяви, як описано у Федеральному законодавстві, і обмежує масштаб розкриття.
  4.7. Злочин, здійснений на території центру або проти працівників програми. Програма може розкривати обмежений об’єм інформації про здоров’я, що підлягає охороні, правоохоронним органам, коли учасник скоює або загрожує скоїти злочин на території центру, де надається програма, або проти працівників програми. Федеральне законодавство і положення не захищають жодну інформацію про злочин, здійснений учасником на програмі або проти будь-якої людини, яка є працівником програми, або інформацію про будь-яку загрозу скоїти такий злочин.
  4.8. Заяви про підозру в насильстві над дітьми й недбалому до них ставленні. Програма може повідомляти про випадки підозри в насильстві над дітьми або недбалого ставлення до них, як вказано в законі штату. Федеральний закон і положення не захищають жодну інформацію про випадки підозри в насильстві над дітьми або недбалому ставленні до них, і таку інформацію можна повідомляти, згідно з законами штату, відповідним місцевим службам або службам штату.
  4.9. Вимоги закону. Програма розкриватиме інформацію про здоров’я, що підлягає охороні, відповідно до законів штату таким чином, як того вимагають федеральні положення про охорону приватного життя і конфіденційності.
  4.10. Нагадування про призначену зустріч. Нарконон Києва залишає за собою право зв’язуватися з вами тими способами, які дозволені законом, щоб нагадати вам про призначену зустріч або інформацію про альтернативне лікування та іншу користь для здоров’я, яку ви могли б отримати.
  4.11. Інші види використання та розкриття інформації про здоров’я, що підлягає охороні. Інші види використання та розкриття інформації про здоров’я, що підлягає охороні, не вказані в даному Повідомленні, будуть застосовані лише в тому випадку, якщо ви або ваш юридичний представник дасте письмовий дозвіл на це. Якщо ви або ваш юридичний представник дозволите Нарконон Києва використовувати або розкривати інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, ви або ваш юридичний представник можете відкликати цей дозвіл у будь-який час, окрім випадків, коли Нарконон Києва вже зробив дії відповідно до даного вами дозволу.
 5. ВАШІ ПРАВА ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ’Я, ЯКУ ЗБЕРІГАЄ НАРКОНОН КИЄВА . Ви маєте такі права щодо інформації про ваше здоров’я. Щоб скористатися цими правами, ви повинні зв’язатися з адміністратором з роботи з конфіденційною інформацією HIPAA в Нарконон Києва. Вас можуть попросити подати письмовий запит. З адміністратором з роботи з конфіденційною інформацією HIPAA можна зв’язатися таким чином:
  Нарконон Києва
  Кому: HIPAA Privacy Officer (адміністратору з роботи з конфіденційною інформацією HIPAA)
  вул. 50-річчя Жовтня, 4А
  с. Устимівка, Васильківський район, Київська область 08653
  Ukraine
  Тел.: +38 (067) 429-9005
  Електронна пошта: info@narconon.org
  5.1. Право перевіряти і копіювати інформацію. За деякими винятками ви маєте право перевіряти й отримувати копії даних про ваше здоров’я, які Нарконон Києва зберігає. В деяких зовсім окремих випадках Нарконон Києва може, згідно з законом, відмовити у вашому проханні про перевірку і отримання копії даних про ваше здоров’я, що підлягає охороні. Вас повідомлять про відмову щодо якоїсь частини або частин вашого прохання. Згідно з законом, деякі відмови можуть бути переглянуті, і вас повідомлять про процедури, які потрібно виконати, щоб скористатися правом перегляду відмови. Однак деякі відмови, згідно з законом, не можна переглядати. Кожне прохання буде розглядатися індивідуально, і відповідь буде надано вам відповідно до закону.
  5.2. Право змінювати інформацію про ваше здоров’я. Якщо ви вважаєте, що інформація про ваше здоров’я, що підлягає охороні, є неправильною або неповною, ви можете попросити Нарконон Києва виправити інформацію. Нарконон Києва може не задовольнити ваше прохання, якщо його не подано письмово або воно не містить причини, з якої ви подаєте це прохання. Крім того, Нарконон Києва може не задовольнити ваше прохання, якщо ви просите Нарконон Києва змінити інформацію про здоров’я, що підлягає охороні, яка, на думку Нарконон Києва : (I) є правильною і повною; (II) не була створена Нарконон Києва, окрім випадків, коли людина або організація, що створила інформацію про здоров’я, що підлягала охороні, більше не працює і не може зробити зміни; (III) не є частиною інформації про здоров’я, що підлягає охороні, яка зберігається в Нарконон Києваабо для нього; або (IV) не є частиною інформації про здоров’я, що підлягає охороні, яку вам дозволили б перевірити чи скопіювати. Якщо вам відмовлено у праві змінити інформацію, Нарконон Києва повідомить вас про відмову і надасть інструкції про те, як ви можете скористатися правом подати письмову заяву про незгоду з відмовою і як ви можете попросити, щоб ваше прохання про зміну інформації і копія відмови зберігалися разом з інформацією про здоров’я, що підлягає охороні, про яку йшла мова, і розкривалася разом із цими документами в майбутньому при будь-якому розкритті даної інформації про здоров’я, що підлягає охороні.
  5.3. Право отримати звіт про того, кому було розкрито інформацію. У вас є право отримати список певних випадків, коли Нарконон Києва розкривав інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні. Цей список не міститиме певні випадки розкриття, як описано в положеннях HIPAA, включаючи випадки, зроблені заради лікування, сплати або організації медичних послуг під час програми, а також розкриття, зроблене на основі вашого дозволу, або розкриття безпосередньо вам.
  5.4. Право запитувати обмеження. У вас є право попросити встановити обмеження на інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, яку Нарконон Києва використовує або розкриває і яка стосується вашого лікування, сплати чи організації ваших медичних послуг під час програми. Не зважаючи на те, що Нарконон Києва розгляне ваше прохання, Нарконон Києва він не зобов’язаний задовольняти його. Якщо Нарконон Києва погоджується задовольнити прохання, Нарконон Києва виконає ваш запит, окрім випадків виникнення надзвичайних обставин, за яких інформація про ваше здоров’я необхідна для того, щоб надати вам невідкладну медичну допомогу. Нарконон Києва не погодиться на обмеження використання або розкриття у випадках, коли це потрібно згідно з законом або коли це вирішується законом, а також у випадках, коли Нарконон Києва вважає, що розкриття або використання інформації буде в найкращих інтересах для вашого здоров’я.
  5.5. Право на конфіденційність комунікацій. Ви маєте право попросити Нарконон Києва спілкуватися з вами про інформацію про ваше здоров’я, що підлягає охороні, певним чином або у визначеному місці. Наприклад, ви можете попросити Нарконон Києва зв’язуватися з вами лише на роботі або електронною поштою. Нарконон Києва виконає будь-які розумні запити.
  5.6. Право подати скаргу. Порушення Федерального закону і положень на програмі є злочином, і про ймовірні порушення може бути повідомлено у відповідні органи, згідно з Федеральним положенням. Якщо ви маєте якісь запитання або вважаєте, що ваші права на охорону приватного життя було порушено, ви можете зв’язатися з нашим адміністратором з роботи з конфіденційною інформацією HIPAA особисто або відправити йому письмовий огляд того, що вас непокоїть, на вищезгадану адресу. Ви також можете подати письмову скаргу до Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Вас не буде покарано або звинувачено у відповідь за подання скарги.
  5.7. Право отримати копію. У вас є право отримати копію цього Повідомлення.
 6. ЗМІНИ ЦЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ. Нарконон Києва залишає за собою право змінити положення цього Повідомлення в будь-який час. Нарконон Києва залишає за собою право зробити переглянуте чи змінене повідомлення чинним стосовно інформації про ваше здоров’я, що підлягає охороні, яка вже є на програмі, а також будь-якої іншої інформації про здоров’я, що підлягає охороні, яку програма отримає в майбутньому. Нарконон Києва буде викладати копію поточного Повідомлення. Повідомлення буде містити дату вступу в дію.